Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

त्रि.वि. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय पुस्तकालय, पोखराको पुस्तक Koha सफ्ट्वेयरमा Entry गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !त्रि.वि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय पुस्तकालय पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको केही पुस्तकहरु Koha नामक Library Software मा दर्ता (Entry) गर्नु पर्ने भएकाले क्याम्पसको आन्तरिक स्रोत र त्रि.वि. उच्चशिक्षा सुधार तथा कार्यान्वयन योजनावाट वजेटको व्यवस्था भए अनुसार हुने गरी निम्नलिखित शर्त सहितको शिलवन्दी वोलपत्र  आह्वान गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी विस्तृत सूचना र शर्तहरू तलको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ;

बोलपत्रको सूचना र शर्त

Published by: Library
Published on 2017-10-18

Download Full Text