Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातक तह चौथो वर्ष (२०७० भर्ना समूह) को पठनपाठन सम्बन्धी सूचना !यस क्याम्पसअन्तर्गत स्नातक तह चौथो वर्ष  (२०७० समुह) को पठनपाठन निम्नानुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

ब्यवस्थापन संकाय तर्फ: २०७३ श्रावण १६ गते देखि ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फ: २०७३ श्रावण २३ गते देखि ।

 

 

....................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

    क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2016-07-29

Download Full Text