Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

गणित शिक्षण (Math. Ed. 391) विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !यस पृथ्वीनारायण क्याम्पसको गणित विभाग अन्तर्गत स्नातक तह (बि.एड.) दोश्रो वर्षको पाठ्यांश Math.Ed.391 (Teaching Math) को प्रयोगात्मक परीक्षा यहि २०७२ असोज ४ गतेदेखि संचालन हुने भएकाले सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षामा सामेल हुन विद्यार्थी परीचयपत्र अनिवार्य हुनेछ ।

  • स्थान: गणित विभाग
  • समय: प्रात: ७:३० बजेदेखि

 

...................................

लोकनाथ अधिकारी

विभागीय प्रमुख

गणित विभाग

Published by: Dept of Maths
Published on 2015-09-09

Download Full Text