Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

All Notice

आवश्यकता
Published on 2018-11-12

B.Sc. CSIT प्रथम सेमेष्टर २०७५ को शैक्षिक शत्रमा भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-10-28

एलएल.वी.तेश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-10-29

NOTICE: Guidelines for Mini Research Project Report (2018)
Published on 2018-10-09

स्नातकोत्तर तह दोश्रो सेमेष्टरको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-10-09

सूचना
Published on 2018-10-07

एक वर्षे बि.एड. को अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना !
Published on 2018-10-02

कानून (एलएल.वी.) प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-09-23

BBA भर्नाका लागि नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-09-21

BBA मा भर्नाका लागि अन्तर्वार्ता हुने बारेको सूचना !
Published on 2018-09-20

LLB प्रथम वर्षको भर्ना म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना !
Published on 2018-09-16

आवश्यकता
Published on 2018-08-24

Call for Paper
Published on 2018-08-21

सूचना !
Published on 2018-08-17

स्नातक तह प्रथम वर्ष— २०७५ को नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-08-17

एक वर्षे बी.एड.२०७४/०७५को भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-08-17

B.Sc.भर्ना २०७५ का लागि आवेदन फर्म भर्ने सूचना !
Published on 2018-08-17

३ वर्षे कानून (एलएल.वी.) प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-08-08

कानून(एलएल.वी.) प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-08-08

स्नातक तह तेश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-08-08

BPA कार्यक्रम २०७५ को प्रवेश परीक्षा(CMAT Test) सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-08-07

Admission Open for B.Sc. CSIT Program for 2018 Intake
Published on 2018-08-07

NOTICE for Submitting the Progress Report of Mini Research Projects
Published on 2018-07-31

३ वर्षे बी.एड. तेस्रो वर्षको शुक्ष्म शिक्षण सम्बन्धी सूचना !
Published on 2018-07-02

स्नातक तह चौथो वर्ष (२०७२ समुह) को भर्ना सम्वन्धि सूचना
Published on 2018-06-18

व्यवस्थापन संकाय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना ।
Published on 2018-06-03

सूचना !
Published on 2018-05-27

३वर्षे ४वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2018-05-27

Seminar Paper Presentation गर्ने सम्वन्धी सूचना
Published on 2018-05-22

Remote Sensing /GIS विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना
Published on 2018-05-08

३वर्षे वी.एड.तेश्रो वर्ष अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना !
Published on 2018-05-20

स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-05-10

Call for Articles
Published on 2018-05-15

सूचना !
Published on 2018-05-04

एलएल.वी(LLB)प्रथम भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-05-04

GIS विषयको Field Study सम्वन्धमा
Published on 2018-05-03

शोक सभा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2018-04-21

NOTICE: The 2nd Kathmandu Astrophysics School (KAS18) in Pokhara
Published on 2018-04-20

NOTICE: Results of Thesis/Project Report Writing Support Grants - 2018
Published on 2018-04-20

NOTICE: Results of Mini Research Grants - 2018
Published on 2018-04-20

NOTICE: lnterview Schedule for Student Applicants of Thesis/Project Report Support Grants 2Ot8
Published on 2018-04-11

Proposal Defense for Short Listed Faculty Candidates
Published on 2018-04-10

एम्.एड. दोस्रो वर्षको शुक्ष्म शिक्षण/प्राक्टिकम सम्बन्धी सूचना !
Published on 2018-04-08

NOTICE: Call for Applications for Thesis/Project Report Support Grants 2018
Published on 2018-03-22

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष(प्रथम सेमेष्टर)को भर्ना म्याद थप गरिएको सम्वन्धी सूचना !
Published on 2018-03-14

एम. एड. दोस्रो वर्षको प्राक्टिकम/अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना
Published on 2018-03-11

स्नातकोत्तर तहको भर्ना शुल्क र भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2018-03-06

NOTICE: Call for Research Proposals for Mini Research Grants 2018
Published on 2018-02-28

NOTICE: Call for Journal Articles
Published on 2018-02-28

Call for Articles
Published on 2018-02-26

३वर्षे ४वर्षे स्नातक तह दोश्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2018-02-21

आवश्यकता
Published on 2018-02-05

स्नातक तह (२०६७ समुह)तृतीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2018-01-26

Interview Notice for the post of Adjunct Chemistry Faculty
Published on 2018-01-25

M.Sc. Physics प्रथम सेमेष्टर २०७४ को प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन फर्म भर्ने सम्बन्धि सूचना !
Published on 2018-01-19

रसायनशास्त्र (Chemistry) विषयमा आंशिक शिक्षकको आवश्यकता
Published on 2018-01-21

एल.एल.बी. दोस्रो वर्षको भर्ना र पठनपाठन सम्बन्धी सूचना !
Published on 2018-01-16

५ वर्षे वी.ए.एलएल.वी. मा प्राध्यापन गर्नका लागि शिक्षकको आवश्यकता
Published on 2018-01-09

शैक्षिक सत्र २०७४ (2018) मा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2018-01-08

DMAT खाता खोल्ने बारे सूचना !
Published on 2018-01-05

सूचना !
Published on 2017-12-28

प्राणीशास्त्र (Zoology) विषयको आंशिक शिक्षकको आवश्यकता
Published on 2017-12-26

एक वर्षे बी. एड. को सुक्ष्म शिक्षण सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-12-20

५ वर्षे बि.ए.एलएल.बी. प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-12-19

MPA को नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-12-14

अध्यापन अभ्यास विभाग
Published on 2017-11-21

स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्ना म्याद थप गरिएको सम्वन्धी सूचना !
Published on 2017-11-16

समाजशास्त्र (Sociology) विषयमा आंशिक शिक्षकको आवश्यकता
Published on 2017-11-15

भूगर्भशास्त्र (Geology) विषयको शिक्षक आवश्यकता !
Published on 2017-11-08

एक वर्षे बि.एड. को अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना
Published on 2017-10-29

त्रि.वि. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय पुस्तकालय, पोखराको पुस्तक Koha सफ्ट्वेयरमा Entry गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान !
Published on 2017-10-18

LLB तेश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2017-10-16

विभिन्न विषयका शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-10-10

BPA कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।
Published on 2017-09-21

BBA को नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।
Published on 2017-09-21

स्नातक तह दोश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2017-09-20

स्नातक तह प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2017-09-20

विजया दशमी, हिउँदे र दिपावली बिदा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-09-20

BSC. CSIT. को Merit List प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धी जरूरी सूचना !
Published on 2017-09-18

स्नातक तह तेस्रो वर्षको भर्ना म्याद थप गरिएको सूचना !
Published on 2017-09-04

BPA मा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-09-04

४ वर्षे B.Sc. CSIT मा २०७४ सालको नयाँ भर्नाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना !
Published on 2017-08-03

स्नातक तह तेस्रो वर्ष (२०७२ भर्ना समुह) को भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-08-01

मानवशास्त्र (Anthropology) विषयमा आंशिक शिक्षकको आवश्यकता !
Published on 2017-07-27

शैक्षिक प्रशासन, प्रशासनिक, प्रयोगशाला र पुस्तकालयका नियमित कार्यहरु बन्द हुने सूचना !
Published on 2017-07-24

Notice Regarding E-Resources
Published on 2017-07-07

स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना !
Published on 2017-07-04

बि.एड. तेस्रो वर्षको शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम बारे सूचना !
Published on 2017-06-30

एम.एड. दोस्रो वर्षको शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम बारे सूचना !
Published on 2017-06-30

वर्षे विदाको सूचना !
Published on 2017-05-25

बि.एड. तेस्रो वर्ष अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम (Practice Teaching) को दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना !!
Published on 2017-05-21

शिक्षक आवश्यकता !
Published on 2017-05-21

स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-05-16

MPA को पुन: प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-04-26

MPA प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !
Published on 2017-04-24

GIS, Remote Sensing र EIA विषयको Field Study बारे सूचना !
Published on 2017-04-18

३/४ वर्षे स्नातक तह दोश्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2017-04-18

३ वर्षे स्नातक तह दोश्रो वर्षको मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2017-04-18

MPA को आवेदन फाराम भर्ने अवधि थप बारे सूचना !
Published on 2017-04-16

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे बि.एड.को भर्ना अवधि थप गरिएको सूचना !
Published on 2017-04-09

एम.एड. तहको प्राक्टिकम/शिक्षण अभ्यास कार्यक्रमको दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना !!
Published on 2017-04-06

MPA (Master of Public Administration) को नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-04-06

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र १ बर्षे बि.एड.को नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-03-19

२०७३ फागुन ३० गते स्थानीय बिदा राखिएको सूचना !
Published on 2017-03-09

स्व.वि.यु. निर्वाचन सम्बन्धी जरूरी सूचना !
Published on 2017-03-07

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-03-01

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-02-28

प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको बीदा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-02-21

विद्यार्थी परिचयपत्र सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-02-21

Workshop on Geography Problems of Nepal (Geog. 536) अन्तर्गतको Seminar Paper Presentation सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-02-20

Remote Sensing (Geog. 538-1) विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-02-20

Notice for Submission of Writing Portfolio
Published on 2017-02-06

स्टाफ मिटिङ् सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !
Published on 2017-02-03

जनआन्दोलन घाइते कार्ड, शहिद परिवारको सदस्य र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको मतदाता नामावाली सम्बन्धि सूचना !
Published on 2017-02-02

एम.एड. दोस्रो वर्षको शिक्षण अभ्यास/प्राक्टिकमको अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-02-03

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !
Published on 2017-01-19

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष तथा १ वर्षे वी.एड.को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2017-01-05

५ वर्षे बि.ए.एलएल.बी. मा भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना
Published on 2016-12-16

Notice on Interaction Program
Published on 2016-12-14

Notice on Talk/Paper Presentation Program of Department of Geography
Published on 2016-12-05

M.B.S. दोस्रो वर्षको भर्ना तथा पठनपाठन सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-11-29

४ वर्षे स्नातक तह चौंथो तथा ३वर्षे एल.एल.वी. द्वितीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2016-11-27

स्नातकोत्तर तह द्वितीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2016-11-27

NOTICE: Applying for the M.Ed. Level 2nd Year's Practicum/Teaching Practice Program
Published on 2016-11-22

एक वर्षे बि.एड.तहको शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना !
Published on 2016-11-03

B.Sc.CSIT विषयमा प्राध्यापन गर्नका लागि शिक्षकको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-11-04

B.Sc. CSIT को नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना
Published on 2016-10-28

पाँच वर्षे बि.ए.एलएल.बी. कार्यक्रममा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-11-03

B.Sc. CSIT Entrance Exam Results Published and Admission Open for the Academic Year 2073
Published on 2016-10-28

बि.बि.ए. भर्नाको Merit List प्रकाशन गरिएको सूचना !
Published on 2016-10-03

चाडवर्व तथा हिउँदे बिदा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-09-28

स्नातक तह प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-09-26

स्नातक तह दोस्रो वर्ष (२०७२ समूह) को भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-09-25

स्नातकोत्तर तह द्वितीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2016-09-15

बि.एड. दोस्रो वर्षको पाठ्यांश Math. Ed. 391 (Teaching Math) को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी जरूरी सूचना !
Published on 2016-08-14

बि.बि.ए. कार्यक्रममा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-08-17

स्थानिय बिदा बारेको सूचना !
Published on 2016-08-17

स्नातक तह तेस्रो वर्ष (२०७१ भर्ना समूह) को भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-07-29

स्नातक तह चौथो वर्ष (२०७० भर्ना समूह) को पठनपाठन सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-07-29

यस क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले  आ.व.०७२।०७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !
Published on 2016-07-26

स्नातक तह दोश्रो वर्ष (२०७१ समुह) को छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-07-24

स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्ष (२०७० ए) को छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-07-22

स्नातक तह प्रथम वर्षको पठनपाठन बन्द हुने बारेको सूचना !
Published on 2016-07-18

Submission of Thesis Proposal for Master's Students of Economics
Published on 2016-07-11

Notice: "JSTOR" (world's most leading academic online journal database) available in our library as well as within the premises of campus
Published on 2016-07-08

चमेना गृह ठेक्काबाट सञ्चालन गर्ने बारेको सूचना !
Published on 2016-07-03

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एकवर्षे बि.एड.को भर्ना म्याद थप सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-06-30

स्नातक तह चौथो वर्षको भर्ना तथा स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षको पठनपाठन सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-06-28

३ र ४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2016-06-19

NOTICE: Successful Bidder for Campus Management System
Published on 2016-06-16

NOTICE: Second Round Short-Listed Bidders for Campus Management System
Published on 2016-06-06

स्नातकोत्तर तह दोश्रो तथा एलएल.वी.दोश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2016-06-06

NOTICE: First Short-Listed Bidders for Campus Management System
Published on 2016-06-03

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र १ वर्षे बि.एड.को नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना !
Published on 2016-05-30

वर्षे बिदा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-05-24

वेबमा आधारित क्याम्पस म्यानेजमेन्ट सिस्टम निर्माण गर्नेबारे पुनः आव्हान
Published on 2016-05-18

GIS, Remote Sensing र EIA विषयको Field Study सम्बन्धि सूचना !
Published on 2016-05-12

क्याम्पसको डाटावेस सिस्टम तयार गर्नेबारे सिलबन्दी कोटेशनको अन्तिम नतिजा संबन्धी जरुरी सूचना !
Published on 2016-05-11

भूगोल विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना !
Published on 2016-05-03

पृथ्वीनारायण क्याम्पसको डाटावेस सिस्टम तयार गर्नेबारे सिलबन्दी कोटेशन आव्हान
Published on 2016-05-03

स्नातक तह दोश्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2016-04-21

भूगोल विषयको आंशिक शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-03-30

२०७२ चैत्र १० गते स्थानीय बिदा हुने बारेको सूचना !
Published on 2016-03-20

कर्मचारी संचयकोष परीचय पत्र भर्ने बारेको सूचना !
Published on 2016-03-20

बि.एस्सी चौथो वर्षको पठनपाठन बन्द बारेको सूचना !
Published on 2016-03-14

बि.ए.एलएल.बी.प्रथमवर्षको रिक्त स्थानमा भर्नासम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-03-13

Notice: Results of Scholarship
Published on 2016-02-18

एम.एड. गणित विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि जरुरी सूचना !
Published on 2016-02-15

जरूरी सूचना !
Published on 2016-02-17

Notice Regarding Journal Publication of Economic Department!
Published on 2016-02-02

प्रथम वर्षको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-02-02

Notice Regarding the Change of Office Hour for Day Shift Offices
Published on 2016-01-31

स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्ना सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !
Published on 2016-02-01

Notice: Proposal Defense at the Department of English
Published on 2016-01-29

बि.एस्सी. चौथो वर्षको छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-01-25

GIS र Remote Sensing विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2016-01-25

स्नातक तह तेस्रो र चौथो तथा स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना !
Published on 2016-01-22

परीक्षामा उपस्थित हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना !
Published on 2016-01-21

एम्.एस्सी. भौतिकशास्त्र पहिलो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धि सूचना !
Published on 2016-01-21

सौर्य ऊर्जा जडान सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना !
Published on 2016-01-06

बि.ए.एल.एल.बी. प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि दोस्रो (Second) सूचि प्रकाशित गरिएको बारे !
Published on 2016-01-08

बि.ए.एल.एल.बी. प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि प्रथम सूचि प्रकाशित गरिएको बारे !
Published on 2016-01-03

स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षा फाराम सम्बन्धी जरूरी सूचना !
Published on 2015-01-01

MBS प्रथम वर्षको भर्ना म्याद थप सम्बन्धी सूचना !
Published on 2072-12-24

स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2015-12-21

स्नातकोत्तर तह दोश्रो तथा एक वर्षे बि.एड. को परीक्षा तालिका
Published on 2015-12-20

Notice for Submission of MA Thesis
Published on 2015-12-17

आवश्यकता (Wanted) !
Published on 2015-12-11

४ वर्षे बि.एस्सी. (BSC) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धि सूचना !
Published on 2015-12-13

MBS प्रथम वर्षको भर्ना शुल्क सम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-12-13

भूगोल विषय स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सेमिनार पेपर प्रस्तुतीकरण र परिमार्जन सम्बन्धी सूचना
Published on 2015-11-26

स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्ष २०६९ भर्ना समुह र एक वर्षे वी.एड २०७० (ए) समुहको नियमित पठन–पाठनसम्बन्धी सूचना !
Published on 0000-00-00

स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्नाको म्याद थपसम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-11-22

स्नातकोत्तर तह द्वितिय वर्ष र १वर्षे वी.एड.को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !
Published on 2015-11-22

५ वर्षे बि.ए.एल.एल.बी.को भर्ना सम्बन्धि सूचना !
Published on 2015-11-10

आवश्यकता !
Published on 2015-11-10

स्नातक तह प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना !
Published on 2015-11-02

स्नातक तह दोश्रो वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-11-01

कार्यालय समय सम्बन्धि सूचना !
Published on 2015-10-30

५ वर्षे बी.ए.एलएल.बी. कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-10-08

विजयादशमी, हिउँदे र दीपावली बिदा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-10-09

बि.ए.एलएल.बी. का विद्यार्थीहरूको लागि जरूरी सूचना !
Published on 2015-10-07

Notice for Submission of the Faculty CV
Published on 2015-10-04

सूचना !
Published on 2015-09-18

क्याम्पसको डोमेन (@pncampus.edu.np) मा ईमेल सेवाबारे अत्यन्त जरुरी सूचना !
Published on 2015-09-16

संचयकोष फाराम सम्बन्धी जरुरी सूचना !
Published on 2015-09-09

गणित शिक्षण (Math. Ed. 391) विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-09-09

B.Sc. तह २०७२ को भर्ना सम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-09-06

बि.बि.ए. कार्यक्रममा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना !
Published on 2015-09-06

एम.बि.एस्. (MBS) कार्यक्रम (सेमेष्टर प्रणाली) को प्रवेश परीक्षा-२०७२ सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !
Published on 2015-09-04

GIS, Remote Sensing र EIA विषयको Field Study सम्बन्धी सूचना !
Published on 2015-09-01