Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

सुरक्षा गार्ड सेवा खरीद सम्बन्धी वोलपत्रको सूचना

सुरक्षा गार्ड सेवा खरीद सम्बन्धी वोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि तलको File Download गर्नुहोला

प्रा.डा.सरोज कोइराला
क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2022-12-07

Download Full Text