Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc.CSIT-2079 मा भर्नाको लागि प्राथमिकता क्रम फारम (Priority form) भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !

कृपया पूरा सूचनाको लागि तलको Download Full Text लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

B.Sc.CSIT Program

Published by: B.Sc. CSIT Programme
Published on 2022-12-02

Download Full Text