Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc. CSIT प्राथमिकता फारम(Priority Form) भर्ने सम्वन्धी सूचना

B.Sc. CSIT प्राथमिकता फारम(Priority Form) भर्ने सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि तलको गर्नुहोला ।

Published by: B.Sc. CSIT Programme
Published on 2022-11-22

Download Full Text