Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc.भर्ना २०७९ प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्नेसम्वन्धी सूचना

B.Sc.भर्ना २०७९ प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्नेसम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीका लागि तलको file download गर्नुहोला

Published by: Institute of Sc. & Tech
Published on 2022-09-13

Download Full Text