Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

GIS विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना

यस क्याम्पसअन्तर्गत मानविकी संकाय स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरअन्तर्गत Geographic Information System - Geog. 564 विषयको प्रयोगात्मक परीक्षाको समय तालिका प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि तलको file download गर्नुहोला 

नरेश पौडेल
विभागीय प्रमुख
भूगोल विभाग

Published by: Dept of Geography
Published on 2022-06-19

Download Full Text