Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

कार्यविधि—२०७८ सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराको
अतिरिक्त कक्षा तथा आंशिक शिक्षकहरुद्वारा लिइएका कक्षा व्यवस्थापनसम्वन्धी
कार्यविधि¸ २०७८ प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि file download गर्नुहोला

 

Published by: Administration
Published on 2022-03-22

Download Full Text