Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc. CSIT २०७८ समावेशी कोटामा भर्ना सम्वन्धी सूचना

यस क्याम्पसअन्तर्गत B.Sc. CSIT२०७८ सालको समावेशी कोटामा भर्ना हुन आवेदन दिएका विद्यार्थीहरुमध्ये निम्न लिखित विद्यार्थीहरु मिति २०७८ चैत्र १ गतेदेखि २०७८ चैत्र २ गतेसम्म भर्ना हुन सूचित गरिन्छ ।
1. Salina Adhikari - Mahila Quota
2. Brisha Shrestha- Mahila Quota
3. Dinisha Gynawali- Mahila Quota
4. Unique Gurung- Janajati Quota
5. Kritan Tamrakar- Janajati Quota
6. Nischhal Bohara- Dalit Quota
7. Man Kumari Pariyar- Dalit Quota
8. Naziya Hussani Miya- Muslim Quota
9. Arjun Acharya - Anya Quota
10. Samira Koirala - Staff Quota
विस्तृत जानकारीका लागि तलको file download गर्नुहोला

 
प्रा.डा.सरोज कोइराला
क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2022-03-14

Download Full Text