Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc.CSIT २०७८ मा भर्ना सम्वन्धी सूचना

B.Sc.CSIT २०७८ मा भर्ना सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीका लागि तलको File Download गर्नुहोला

 

प्रा.डा.सरोज कोइराला
क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2022-03-09

Download Full Text