Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एकवर्षे वी.एड.को शुक्ष्म शिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम बारे सूचना

एकवर्षे वी.एड.को शुक्ष्म शिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम बारे सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि तलको file downloadगर्नुहोला ।

नारायणदत्त सुवेदी
प्रमुख
अध्यापन अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-10-22

Download Full Text