Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

३वर्षे स्नातक तह तेश्रो वर्षको नियमित र आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

३वर्षे स्नातक तह तेश्रो वर्षको नियमित र आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला

Published by: Administration
Published on 2021-10-04

Download Full Text