Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एक वर्षे बी.एडको अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना !

एक वर्षे बी.एडको अध्यापन अभ्यास कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुले मिति २०७८।०५।२१ गतेसम्म आवश्यक फारम भरी बुझाउनुहुन सूचित गरिन्छ ।
विस्तृत जानकारीका file download लागि गर्नुहोला

विभागीय प्रमुख

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-08-11

Download Full Text