Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एल.एल.वी.(LLB) प्रथम वर्षका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्न सम्वन्धी सूचना

एल.एल.वी.(LLB) प्रथम वर्षका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्न सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि Download गर्नुहोला ।

Published by: Faculty of Law
Published on 2021-07-27

Download Full Text