Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्थानीय विदा राखिएकाले सम्बन्धी सूचना !

मिति २०७८ बैशाख ८ गते बुधवार स्थानीय विदा राखिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


प्रा.डा.सरोज कोइराला
   क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2021-04-20

Download Full Text