Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

वि.वि.ए.कार्यक्रम २०७७/०७८ भर्नाका लागि प्रतिक्षा सूचिमा रहेका विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्वन्धी सूचना !

वि.वि.ए.कार्यक्रम २०७७/०७८ भर्नाका लागि प्रतिक्षा सूचिमा रहेका विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

Published by: BBA Programme
Published on 2021-03-15

Download Full Text