Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

BBA/BPA CMAT Entrance Test 2077 सम्वन्धी संसोधित सूचना !

BBA/BPA CMAT Entrance Test 2077 सम्वन्धी संसोधित सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति ः २०७७।११।०७ गतेसम्म

परीक्षा मिति र समय ः २०७७।११।१५ गते शनिवार बिहान ८ः०० बजे ।

 

डा.वीरबहादुर कार्की

सहायक क्याम्पस प्रमुख

Published by: Faculty of Mgmt
Published on 2021-02-04

Download Full Text