Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc. CSIT Ist Semester को शैक्षिक सत्रमा नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना

B.Sc. CSIT Ist Semester को शैक्षिक सत्रमा नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचनाप्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

Published by: B.Sc. CSIT Programme
Published on 2021-01-25

Download Full Text