Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

शिक्षक आवश्यकता !

यस क्याम्पसमा निम्न विषयहरुमा आंशिक शिक्षकको आवश्यक भएकाले योग्य नेपाली नागरिकबाट आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित मिति २०७४ जेष्ठ १४ गते सम्म दरखास्त आब्हान गरिएको छ । आवेदन फारम रु १०००।— (अक्षरेपि एक हजार ) तिरी कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । म्याद नाघेको तथा रीत नपुगेको आवेदन फारम उपर कारवाही गरिने छैन ।

आवश्यक न्यूनतम योग्यता :–सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

 

१.विषय: Physics, संख्या : १ जना ।

M.Sc. Physics को लागि अनुसन्धानमा विशिष्टिकरण गरेका उमेद्वारलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

 

२.विषय: B.Sc. CSIT(Discrete Structure विषयमा प्राध्यापन गर्ने)

 संख्या : १ जना ।

 

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :–

– शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

– नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

– अन्य संस्थामा कार्यगरेको भएमा विभागीय स्वीकृति ।

 

सम्पर्क मिति :— २०७४ जेठ १६ गते ४ बजे ।

अन्र्तवार्ता मिति :— सम्पर्क मितिमा प्रकाशित गरिनेछ ।

 

.......................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-05-21

Download Full Text