Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्थानिय बिदा बारेको सूचना !

मिति २०७३ भाद्र ३ गते गाईजात्राकोे उपलक्ष्यमा स्थानीय विदा राखिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

...............................

 प्रा.विश्वराज अधिकारी

सहायक क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2016-08-17

Download Full Text