Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातक तह दोश्रो वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचना !

स्नातक तह दोश्रो वर्ष (२०७१ समुह) सम्पूर्ण संकाय तर्फको भर्ना तथा पठनपाठन निम्नानुसार हुने भएकोले सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Ø  भर्ना शुरु हुने मिति : २०७२ कार्तिक १५ गते देखि ।

Ø  अन्तिम मिति : २०७२ मंसिर मसान्त सम्म ।

Ø  पढाई संचालन हुने मिति : २०७२ मंसिर १५ गते देखि

                       

 

अन्तिम मिति पश्चात भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरुला नियमानुसार बिलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।

 

 

............................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

    क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2015-11-01

Download Full Text