Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

कार्यालय समय सम्बन्धि सूचना !

मिति २०७२ कार्तिक १६ देखि २०७२ माघ १५ गतेसम्म कार्यालय समय १०:०० देखि ४:०० बजेसम्म रहने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ । ......................................... प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2015-10-30

Download Full Text