Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

५ वर्षे बी.ए.एलएल.बी. कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत सञ्चालित ५ वर्षे बी.ए.एलएल.बी. कार्यक्रमको शैक्षिक वर्ष २०७२।०७३ को प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि लिईने प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  1. आवेदन फाराम वितरण र दर्ता: २०७२ असोज २१ गतेदेखि २०७२ मंसिर १३ गतेसम्म ।
  2. समय: बिहान ११:०० बजेदेखि २:०० बजेसम्म ।
  3. फाराम पाईने र बुझाउने स्थान: बी.ए.एलएल.बी. कार्यक्रम, पृ.ना.क्याम्पस, पोखरा ।
  4. प्रवेश परीक्षा दस्तुर: रु.१,०००।–

 

प्रवेश परीक्षाको मिति समय पछि प्रकाशित गरिने

 

 

................................................

प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

     क्याम्पस प्रमुख

Published by: BA.LL.B Programme
Published on 2015-10-08

Download Full Text