Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

वि.ए.एलएल.वि(२०७९ समुह) प्रथम सेमेष्टरको भर्ना सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

वि.ए.एलएल.वि(२०७९ समुह) प्रथम सेमेष्टरको भर्ना सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि तलको download गर्नुहोला ।

Published by: BA.LL.B Programme
Published on 2023-02-02

Download Full Text