Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एक वर्षे बी. एड. को सुक्ष्म शिक्षण सम्बन्धी सूचना !यस क्याम्पसको शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ एक वर्षे बी.एड. तहको अध्यापन अभ्यास कार्यक्रममा सम्मिलित हुन आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरुको सुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम मिति २०७४ माघ २ गतेदेखि २०७४ माघ १६ गतेसम्म राखिएकाले सुक्ष्म शिक्षणका लागि सूचिकृत विद्यार्थीहरु सम्बन्धित सुपरिवेक्षकसँग सम्पर्क राखी सुक्ष्म शिक्षणमा अनिवार्य सहभागी हुनु पर्नेछ । सुक्ष्म शिक्षणमा अनुपस्थित विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन अभ्यास कार्यक्रममा समावेश गरिने छैन ।

नोट : आंशिक विद्यार्थीहरुले अभ्यास शिक्षणका लागि रु १५००।- शुल्क बुझाउनु पर्ने भएकाले सम्बन्धित विद्यार्थीहरुले सोही अनुसार रकम थप गरेको रसिद विभागमा पेश गर्नुहुन ।

 

................................

यादवराज अधिकारी

प्रमुख

 

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2017-12-20

Download Full Text