Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

LLB तेश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !कानून संकायअन्तर्गत LLB तेश्रो वर्ष (२०७२ समुह) को भर्ना तथा पठनपाठन निम्नानुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Ø  भर्ना शुरु हुने मिति : २०७४ आश्विन ३० गते देखि ।

Ø  अन्तिम मिति : २०७४ कार्तिक मसान्त सम्म ।

Ø  पढाई संचालन हुने मिति : २०७४ कार्तिक १२ गते देखि ।

                       

 

अन्तिम मिति पश्चात भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरुलाई नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।

 

 

..............................

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

    क्याम्पस प्रमुख

 

 

 

Published by: Administration
Published on 2017-10-16

Download Full Text