Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

विभिन्न विषयका शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !यस क्याम्पसमा निम्न विषयहरुमा आंशिक शिक्षकको आवश्यक भएकाले योग्य नेपाली नागरिकबाट आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित मिति २०७४ असोज ३० गतेसम्ममा दरखास्त आब्हान गरिएको छ । आवेदन फारम रु १०००।— (एक हजार मात्र) तिरी कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । म्याद नाघेको तथा रित नपुगेको आवेदन फारम उपर कुनै पनि कारवाही गरिने छैन ।

 

१.विषय: Botany

Botany(Texonomy)                        — १ जना

Botany(Pathology)                        — १ जना

Botany(Biochemistry)                   — १ जना

Botany(Bio Technology)               — १ जना

२.विषय: वातावरण तथा विज्ञान शिक्षाअन्तर्गत Botany (M.Ed. Botany लाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।)

— १ जना

३.विषय: Economics(Education)  — २ जना

 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता :– M.Sc.Botany/M.Ed Botany/M.Ed.Economics मा न्यूनतम द्वितिय श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

 

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :–

– शैक्षिक योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपि ।

– नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

– अन्य संस्थामा कार्य गरेको भएमा विभागीय स्वीकृति ।

 

सम्पर्क मिति :— २०७४ असोज ३० गते अपरान्ह ४ बजे ।

अर्न्तवार्ता मिति :— सम्पर्क मितिमा प्रकाशित गरिनेछ ।

 

 

 

.............................

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

   क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-10-10

Download Full Text