Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातक तह दोश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !स्नातक तह दोश्रो वर्ष (२०७३ समुह) सम्पूर्ण संकाय तर्फको भर्ना तथा पठनपाठन निम्नानुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Ø  भर्ना शुरु हुने मिति : २०७४ आश्विन २० गते देखि ।

Ø  अन्तिम मिति : २०७४ कार्तिक मसान्त सम्म ।

Ø  पढाई संचालन हुने मिति : २०७४ कार्तिक १२ गते देखि ।

                        

 

अन्तिम मिति पश्चात भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरुलाई नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।

 

 

..............................

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

    क्याम्पस प्रमुख

 

Published by: Administration
Published on 2017-09-20

Download Full Text