Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

शिक्षक आवश्यकता !यस क्याम्पसमा निम्न विषयहरुमा आंशिक शिक्षकको आवश्यक भएकाले योग्य नेपाली नागरिकबाट आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित मिति २०७४ जेष्ठ १४ गते सम्म दरखास्त आब्हान गरिएको छ । आवेदन फारम रु १०००।— (अक्षरेपि एक हजार ) तिरी कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । म्याद नाघेको तथा रीत नपुगेको आवेदन फारम उपर कारवाही गरिने छैन ।

आवश्यक न्यूनतम योग्यता :–सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

 

१.विषय: Physics, संख्या : १ जना ।

M.Sc. Physics को लागि अनुसन्धानमा विशिष्टिकरण गरेका उमेद्वारलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

 

२.विषय: B.Sc. CSIT(Discrete Structure विषयमा प्राध्यापन गर्ने)

 संख्या : १ जना ।

 

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :–

– शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

– नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

– अन्य संस्थामा कार्यगरेको भएमा विभागीय स्वीकृति ।

 

सम्पर्क मिति :— २०७४ जेठ १६ गते ४ बजे ।

अन्र्तवार्ता मिति :— सम्पर्क मितिमा प्रकाशित गरिनेछ ।

 

.......................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-05-21

Download Full Text