Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचना !स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्ष (२०७१ समुह) सम्पूर्ण संकाय तर्फको भर्ना निम्नानुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Ø  भर्ना शुरु हुने मिति : २०७४ जेष्ठ २ गते देखि ।

Ø  भर्ना हुने अन्तिम मिति : २०७४ जेष्ठ मसान्त गते सम्म ।

 

कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

 

 

.................................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

     क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-05-16

Download Full Text