Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातक तह दोस्रो वर्ष (२०७२ समूह) को भर्ना सम्बन्धी सूचना !स्नातक तह दोश्रो वर्ष (२०७२ समुह) सम्पूर्ण संकाय तर्फको भर्ना तथा पठनपाठन निम्नानुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Ø  भर्ना शुरु हुने मिति : २०७३ आश्विन ९ गते देखि ।

Ø  अन्तिम मिति : २०७३ कार्तिक मसान्त सम्म ।

Ø  पढाई संचालन हुने मिति : २०७३ कार्तिक २२ गते देखि ।

                       

 

अन्तिम मिति पश्चात भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरुला नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।

 

 

...........................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

    क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2016-09-25

Download Full Text