Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातकोत्तर तह द्वितीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना !त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा मिति २०७३ भाद्र २९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०७२ सालको वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातकोत्तर तह द्वितीय वर्ष मानविकी, ब्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुले यहि मिति २०७३ कार्तिक ९ गते सम्म सम्वन्धित शैक्षिक प्रशासन शाखामा परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा दिन पाइने योग्यता :

क. २०६७ सालमा प्रथम पटक प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरुको लागि यो अन्तिम पटकको परीक्षा हुनेछ ।

ख. आंशिक परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले गत सालको सोही खण्डको र पूरा परीक्षा दिने परीक्षार्थीले गत साल सोही तहको प्रथम वर्षको परीक्षा रोल नं. र वर्ष परीक्षा फारमको शिरमा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

परीक्षा शुल्क

क. आंशिक परीक्षार्थीहरुका लागि प्रति खण्ड शुल्क रु ८१५।—

ख. प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क, — एक विषयको लागि रु १७५।— — दुइ वा सो भन्दा बढी विषयको लागि रु ३२५।—

ग. फिल्ड वर्क, टर्म पेपर र प्रोजेक्ट वर्क शुल्क रु ३२५।—

 

.............................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2016-09-15

Download Full Text