Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातक तह प्रथम वर्षको पठनपाठन बन्द हुने बारेको सूचना !यस क्याम्पसअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान बाहेक सम्पूर्ण संकाय, स्नातक तह प्रथम वर्ष (२०७२ समुह) प्रात: तथा दिवा कार्यक्रम तर्फ शैक्षिक वर्ष २०७२/०७३ को नियमित पठन–पाठन कार्य मिति २०७३ श्रावण १४ सम्म संचालन हुने तत्पश्चात उक्त वर्षको पठनपाठन कार्य बन्द गरिने भएकोले सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

.........................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

    क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2016-07-18

Download Full Text