Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

बि.एस्सी चौथो वर्षको पठनपाठन बन्द बारेको सूचना !यस क्याम्पसअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फ स्नातक तह चौथो वर्ष (B.Sc.IVth Year 2069 Batch) शैक्षिक वर्ष २०७२।०७३ को नियमित पठन–पाठन कार्य २०७२ चैत ५ गतेसम्म संचालन हुने तत्पश्चात उक्त वर्षको पठनपाठन कार्य बन्द गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

.....................................

प्रा. दीपकचन्द्र वाग्ले

नि.क्याम्पस प्रमुख

Published by: Institute of Sc. & Tech
Published on 2016-03-14

Download Full Text