Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

MBS प्रथम वर्षको भर्ना शुल्क सम्बन्धी सूचना !त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन संकाय स्नातकोत्तर तह (MBS) प्रथम वर्षमा वार्षिक प्रणालीअनुसार भर्ना लिन सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम यस क्याम्पसमा भर्ना हुन इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई भर्ना शुल्क रु.१०,०७५।– लाग्ने र भर्ना म्याद समाप्त भएपछि नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्ने ब्यहोरा अवगत गराईन्छ । साथै यस अघि प्रवेश परीक्षा आवेदन फारामबापत रु.१,२००।– बुझाएका विद्यार्थीहरुले सक्कल रसिद सहित आर्थिक प्रशासन शाखामा निवेदन पेश गरी सो रकम फिर्ता लैजान सकिने ब्यहोरा समेत सूचित गरीन्छ ।

 


.................................
(चिरन्जीवीप्रसाद थपलिया)
का.मु. आर्थिक सह–नियन्त्रक

Published by: Other
Published on 2015-12-13

Download Full Text