Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

बि.बि.ए. कार्यक्रममा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना !त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डीनको कार्यालयले बि.बि.ए. भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

..................................

प्रा.डा.पुष्पराज शर्मा

कार्यक्रम निर्देशक

Published by: BBA Programme
Published on 2015-09-06

Download Full Text